PUFAS_Katalog_OE - page 14

14
RENOVIEREN
Produkty renowacyjne
·
Renovační výrobky
·
Renováló termékek
·
Продукти за обновяване
·
Produse pentru renovări
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat
Festigt poröse, sandende und kreidende
Flächen und reguliert die Saugfähigkeit.
Für Putz, Beton, Eternit, Gipskarton u. ä.
lösungsmittelfrei und emissionsarm
besonders tiefenwirksam
transparent auftrocknend
gebrauchsfertig zur Festigung
bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur
Reduzierung der Saugfähigkeit
für innen und außen
Podkład gruntujący LF
Hydrozolowo-akrylowy
Akrylowy podkład gruntujący do użytku
wewnętrznego i zewnętrznego. Służy
do grunto-wania porowatych, sypiących
się, chłonnych i piaszczystych podłoży
tynkowych, z eternitu, betonowych, płyt
gipsowo-kartonowych, itp.
bez rozpuszczalniów
niski poziom emisji
stwarza równomiernie chłonne i
przyczepne podłoże
szczególnie głębokie działanie dzięki
dużemu rozrzedzeniu dyspersji
hydrozolowej
odporny na warunki atmos feryczne,
nadaje się do pomieszczeń wilgotnych
po wyschnięciu przezroczysty
gotowy do użytku do wzmacniania
powierzchni gipsowo-kartonowych,
powierzchni wewnętrznych i fasad
rozcieńczać z wodą w proporcji
1:1 celem zmniejszenia chłonności
Základní nátěr LF
hydrosol-akrylát
Akrylátový základní nátěr pro vnější i
vnitřní použití. Zpevňuje pórovité, pískující
a křídující plochy z omítky, betonu,
eternitu, sádrokartonových desek, atd.
bez obsahu rozpouštědel
velmi nízký obsah emisí
vytváří rovnoměrně savé a nosné
podklady
zvláště dobrý hloubkový účinek díky
jemné hydrosolové disperzi
odolný vůči povětrnostnímvlivům a vlhku
v prostorách
po uschnutí je transparentní
k okamžitému použití pro zpevnění
sádrokartonových povrchů, vnitřních
ploch a fasád
vodou ředitelný až v poměru 1:1 pro
redukci savosti
Mélyalapozó LF hidroszol-akrilát
Rögzíti a porózus, homokos és
krétás felületeket és szabályozza a
szívóképességet. Vakolat, beton, eternit,
gipszkarton és hasonlók számára.
oldószermentes és emissziószegény
különösen mélyen ható
átlátszóan szárad
használatra kész rögzítéshez
1:1 vízzel hígítható
a szívóképesség csökkentésére
bel- és kültéri
Kat.-Nr. 141
EAN Gebinde
12 x 1 l
4007954 06405 4
4 x 2,5 l
4007954 06404 7
5 l
4007954 06402 3
10 l
4007954 06403 0
D/PL/CZ
Хидрозолно-акрилатен
дълбочинен грунд LF
Укрепва порести, песъчливи и
варовикови повърхности и регулира
способността за попиване. За мазилки,
бетон, етернит, гипсокартон и др.
не съдържа разтворител и е със
слаби емисии
със силно действие на дълбочина
съхне, без да образува петна
готов за употреба за укрепване
разрежда се с вода до 1:1 за
намаляване на способността за
попиване
за вътрешна и външна употреба
Amorsă LF
Amorsa pe bază de acrilat care întăreşte
porozitatea suprafeţelor şi regularizează
absorţia în vederea acoperirilor ulterioare.
Se foloseste la tencuială, beton, gips-
carton, eternita, etc.
Libera de substanţe volatile - nu emană
mirosuri neplăcute
Acţioneză în profunzime
Transparentă după uscare
Gata de folosire
Se poate dilua cu apă pana la 1/1
Pentru interior şi exterior
Isolierfarbe
Feuchtblocker für mineralische Unter-
gründe. Isoliert Wasser-, Nikotin- und
Rußflecken, schützt vor Ausblühungen.
haftet auch auf feuchten Untergründen
für innen und außen
zementhaltig
ober- und unterhalb des Erdreiches
anwendbar
alkali- und schimmelbeständig
Farba izolacyjna
Chroni przed wilgocią i wykwitami na
podłożach mineralnych. Izoluje plamy
wodne, zacieki, nikotynowe i sadzy.
biała
chroni przed wilgocią
przywiera także do podłoży wilgotnych
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
przywiera do cementu
można używać pod i nad ziemią
odporna na pleśń i alkialia
Izolaćní barva
Chrání před vlhkostí a výkvěty na
minerálních podkladech. Izoluje skvrny
po vodě, nikotinu a sazích.
bílá
chrání před vlhkostí
drží i na vlhkých podkladech
pro interiér a exteriér
obsahuje cement
použitelná na povrchu i pod zemí
odolná vůći alkáliím a plísním
Szigetelő festék
Nedvességgátló ásványi felületekre.
Szigeteli a víz-, nikotin- és koromfoltokat,
véd a kivirágzás ellen.
nedves felületeken is tapad
bel- és kültéri
cementet tartalmaz
föld felett és alatt is alkalmazható
alkáli- és penészálló
Изолираща боя
Боя за блокиране на влагата за
минерални основи. Изолира водни
петна, петна от никотин и сажди,
предпазва от избиване на соли.
захваща също и върху влажни основи
за вътрешна и външна употреба
съдържа цимент
може да се използва над и под почвата
алкално устойчива и устойчива на
плесен
Kat.-Nr. 27/64 EAN Gebinde
6 x 750 ml
4007954 14401 5
2 x 2 l
4007954 14402 2
D/PL/CZ
Vopsea izolantă
Substanţă care blocheză umiditatea la
suprafeţele minerale. Izolează apa, nicotină,
funinginea şi petele lăsate de acestea.
Reţine şi izolează umiditatea pe suprafeţe
care urmează să fie acoperite cu tapet
sau alte produse
Se foloseşte pentru interior şi exterior
Protejează cimentul
Poate fi folosita inclusiv la lucrări
deasupra sau cele sub pământ
Rezistentă în mediul alcalin şi cu mucegai
Kalksandstein
Ziegel
Beton
Kalk-Zementputz
Gipsputz
Gipskartonplatten
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook